מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

 

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום א' 21 בינואר 2018, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב לשם 12 שבאזור התעשייה הצפוני קיסריה ("משרדי החברה")

 

Read More

Dr. Jason Emer Demonstrates EndyMed Intensif RF Microneedle Treatments

Dr. Jason Emer of Beverly Hills talks about the benefits of Intensif treatments

Read More

Good Housekeeping Beauty Breakthrough Award 2016

ENDYMED Intensif RF Microneedling treatments won the Good Housekeeping 2016 Beauty Breakthrough Award!

Read More

Visit ENDYMED at the Cosmetic Surgery Forum

ENDYMED is at the Cosmetic Surgery Forum at the Bellagio in Las Vegas!  If you're at the show, join us at our booth.

Learn more

Join ENDYMED at the A4M Anti-Aging Meeting

ENDYMED is proud to participate at the A4M Anti-Aging Meeting at the Venetian in Las Vegas! Join us at our booth to learn more about our treatment platforms.

Learn more

ENDYMED wins Highly Commended Energy Treatment of the Year

Congratulations and a huge thank you to our amazing UK partner, AesthetiCareUK, for having @EndyMed RF treatments receive Highly Commended at the 2017 Aesthetic Awards. Thank you for making us one of your most popular energy based treatments!

Read More
 
(c) Copyright 2016-2017 ENDYMED MEDICAL. All rights reserved